Haiku: Pad Door Het Bos

Haiku: pad door het boseen pad door het bos

het begin of het einde

omringt door bomen

Foto: Henk van der Duim