Haiku: Windows

haiku: windowsUpdates zijn mislukt

Windows werkt weer eens niet mee

wat een klotezooi