Haiku: Noten

haiku: voelenVoelen is delen

delen is met elkander

de saamhorigheid

Foto: Pokin